4 aug. 2011

Ulmu - părticică din sufletul meu

    Fiecare din noi poartă în suflet satul unde s-a născut,casa părintească,unde a văzut  lumina uilei.Locurile dragi şi sfinte pe care nu le uiţi pînă la moarte.
E de datoria noastră să nu uităm  istoria satului natul,strămoşii,neamul,credinţa şi limba pe care am învăţat-o
de la mama.Este adevărat,că nu poţi cunoaşte prezentul,fără a şti bine trecutul.Dacă  nu ştim cine suntem şi de unde venim, degeaba facem umbră pămîntului.
Fiecare familie din sat îşi are istoria sa,valorile sale,strămoşii de la care au moştenit dragostea de ţară şi de neam.
Este o datorie a fiecăruia  din noi să stăm la sfat cu bătrînii  satului,să le ascultăm istorisirile şi destăinuirile.Aceştea mai păstrează  în amintirile lor pagini memorabile din trecutul satului.Dacă  am putea aduna cît mai multe  mărgăritare risipite în tumultanul vremii. Acestea ar întregi istoria satului şi ,binenţeles,istoria  ţării.
Interesul şi dragostea  pentru istoria locului de baştină ,pentru dulcea noastră limbă,pentru frumoasele tradiţii şi obiceie ale ulmenilor ,pentru credinţă  cea adevărată  l-am moştenit de la părinţii mei,de la străbunii care au trăit pe aceste pămînturi  din timpuri imemoribile.
Am considerat că a aduna materiale despre istoria satului Ulmu este o datorie  de cetăţean ,care-şi  duce
veacul pe vatra acestei localităţi pitareşti şi dragi inimii.


În preajma sărbătoririi a 500 de ani de la atesterea documentară a satului Ulmu am emoţii deosebite.Apariţia acestei cărţi,născută în sufletul şi în cugetul meu cu mulţi ani în urmă,este un eveniment notoriu,care va servi,sper,ca exemplu urmaşilor noştri.Ei,la rîndul lor,vor complecta şi vor întregi istoria satului,făcînd să dăinuiască peste ani această frumoasă localitate,botezătă de strămoşii noştri Ulmu.


  Asemenea ţăranilor noştri care adună cu dragoste şi trudă bunurile acestui sfînt pămînt, am încercat  şi eu să adun filă cu filă valorile spirituale ale ulmenilor. Mi-ar fi fost foarte dificil, dacă aş fi făcut acest lucru de una singură. Dumnezeu a avut grijă să-mi scoată în cale oameni buni şi receptivi, care m-au ajutat, în măsura posibilităţii lor, să restabilesc trecutul, să scot la iveala multe şi interesante pagili ale istoriei satului Ulmu, să descopăr personalităţi care s-au manifestat în diferite domenii şi au proslăvit astfel neamul nostru, dar şi cel al ulmenilor.
  Sînt recunostătoare dlui Vladimir Nicu, cercetător, care m-a încurajat şi m-a îndrumat, mi-a dat sfaturi preţioase şi s-a bucurat sincer de rezultatele obţinute.
  În acelaşi context voi menţiona şi contribuţia domnului primar Alexandru Guţu, care a depus eforturi susţinute pentru ca aceasta carte să vadă lumina tiparului. A făcut-o cu toată dragostea pentru sătenii noştri, cei de azi şi cei de mîine.
  Sunt profund recunoscătoare consătenilor mei care mi-au oferit cu toată generozitatea informaţii, sfaturi, sugestii. Multe din materialele incluse în această ediţie le-am descoperit în arhiva satului.
  Nu am avut ambiţia de a scrie o monografie a localităţii Ulmu. Pentru acest lucru este nevoie de mult timp. de dăruire şi chiar de sacrificiu. Rîndurile pe care le-am aşternut cu toată sinceritatea şi cu toată dragostea pentru consătenii mei sunt preludiul unei monografii istorice, cu referiri la documente de arhivă descoperite în arhivele din ţară, cu argumentări ale unor savanţi cu renume.
  Eu am făcut ceea ce am putut. Sunt conştientă de faptul că cei care vin după mine vor descoperi încă mai multe documente inedite, care vor întregi istoria satului Ulmu. Dumnezeu să ne ajute să transmitem din tată-n fiu, pentru a ne cunoaşte rădăcinile din care ne tragem.

                                           Elena Frunză

free counters