Cultura & Educaţie

 

                                                               Ulmu
                                                                         Comuna Ulmu
                                                                       Judetul Chisinau
                 Biserica Intrarea Maicii Domnului in Biserica
Biserica Intrarea Maicii Domnului in biserica a fost ridicata la anul 1881 din piatra,in stil rusesc.

O biseriă mai veche,de la care s-a pastrat doar prestorul,a fost zidita in imediata apropiere de biserica noua din piatră.Izvoarele privind istoria sfantului lacas cu hramul Intrarea Maicii Domnului in Biserica arata ca la inceputul secolului XX aici se pastrau mai  multe carti vechi rominesti,printre care Apostol,Iasi (1786), Cuvinte din Vasile cel Mare Bucuresti  1826, Evanghelie, Bucuresti (1742), Penticostar, Triod, Chisinau , 1862; Mineu praznicar.
Membrul  Sfatului Tarii de la Chisinau, Ion Pelivan, isi amintea, mai tirziu, de depottarea in Siberia,impreuna cu tatal sau, dascal la Biserica din satul Ulmu, din apropierea Chisinaului , seminaristul Petru Braga. “Vina” era de a fi tinut in casa lor din Ulmu un depozit clandestin de carti rominesti, aduse ilegal din Rominia si raspindite de ei printre romanii basarabeni.
Bibleografie:
Ciobanu Stefan. Comisiunea Monumentelor istorice, Chisinau,  1924.
Buzila Boris. Din istoria Bisericii Basarabie¸Chisina, 1995,p.74.
Viata Basarabiei nr. 1, 1941
Sfinta Teodora - Hramul Mănăstirii Ulmu     Dumnezeu este unul ș-ii Atotputernic  Cuvîntul Tatălui  Ceresc este plin de putere,de moralitate,de încredere.El ne pătrunde cu puritatea si claritatea sa.
Mănăstirea Ulmu este o ctitorie care va dăinui peste ani.


    Pe 7 august Mănăstirea Ulmu sărbătorește Hramul cu Sfintul nume al Maicii Teodora de la Sihla.In această zi se face pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre TEODORA DE LA SIHLA, care a sihăstrit mulţi ani la sfîrştul secolului al 17-lea,într-o peștera din preajma schitului Sihla-Neamț.
    Această floare duhovnicească  de mare preț si mireasa lui Hristos,pe care a odraslit-o pamîntul binecuvîntat al Moldovei,s-a născut pe la jumatatea secolului
al 17-lea,оn satul Vоnatori - Neamţ,din binecredincioșii părinți și iubitori de Dumnezeu.Fericita Teodora,ajungînd la vîrsta rînduită,a fost casătorita de către părinți  împotriva vointei ei,cu un tînăr evlavios din Ismail.Dar,neavind ei copii,iar
sufletul Teodorei mereu arzоnd de dorința unei vieti cu totul curate,închinate numai lui Dumnezeu,la aceasta îndemnînd-o și duhovnicul ei,precum ca firea ei singuratică,a imbratișat cinul monahal la schitul Varzarești-Focșani,iar soțul ei s-a calugarit in schitul Poiana-Marului,sub numele de Eleodor.Așa a binevoit Dumnezeu să-i povațuiasca pe amîndoi pe calea sfințeniei și a mîntuirii.
   Viața Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla și faptele ei,prin care a bineplacut
lui. Dumnezeu,o așează in ceata sfinților din cer ca pe o aleasa  nevoitaoare,pe care a rodit-o Biserica și neamul nostru.Cu ale ei rugaciuni,Doamne Isuse Hristoase,miluiește-ne  și ne mîntuie pe noi toți,țara si poporul bine credincios.
Doamne Ajută.


Mini azil de batrini


Cartea "Ulmu" de Frunza Elena


LT "M.Eminescu"


Gradinita "Stajarel"Pro-Young