Mîndria satului

                                               PERSONALITAŢI EMINENTE
                                     ORIGINARE DIN SATUL ULMU
    Ulmenii,oameni aşezaţi si înţelepţi de la natură,s-au interesat întotdeauna de instruirea şi educaţia copiilor lor.De-a lungul anilor ei au căutat să le cultive acestora o buna conduită,adecvată principiilor morale sănătoase ,înrădacinate în cultura satului. Şi-au educat odraslele  în bunele tradiţii ale timpului. O mare parte din ţărani au înţeles rostul învaţaturii, căutînd sa-şi trimită odraslele prin şcoli, în speranţa că aceştia vor ajunge „oameni mari. Poate prin aceasta se explică faptul că mulţi copii de-ai ulmenilor şi-au continuat studiile la instituţiile de învaţamînt superior din Moldova şi din fosta Uniune Sovetica. Ei au îmbraţişat diferite profesii, devenind, pedagogi, medici, agronomi, ingineri, contabili, cercetori ştiinţifici etc. Unii au rămas în sat şi-şi desfaşoara activitatea cu dragoste pentru sătenii lor, alţii au plecat peste   hotarele republicii, afirmîndu-se ca buni specialişti departe de satul de baştină.     
                                                                                                                                                                                                       
    Mulţi fii ai satului s-au afirmat în diverse domenii de activitate, ajungînd personalitaţi eminente cu care se mîndreşte satul Ulmu şi chiar întreaga republică. Printre aceştia vom menţiona pe următorii: scriitorul: Ion Podoleanu, cercetătorul ştiinţific Gheorghe Postica, vicerector la ULIM, pictorul Nicolae Guţu, aviatorul Vasile Braghiş ş.a. 

Bragă Petru Vasile (1857-?)
     Narodnic revoluţionar moldovean. Originar din Ulmu, raionul Hînceşti (judeţul Ialoveni), Republica Moldova. Cînd învaţa la Seminarul Teologic din Chişinău, Bragă a aderat la mişcarea revoluţionară. Avea strînse legături cu Nicolae Zubcu-Codreanu. A participat la transportarea în Rusia a literaturii revoluţionare. Sub influenţa ideilor narodniciste în 1874 Bragă a plecat „în popor“. Deschide la Ulmu o fierărie şi desfăşoară în rindul ţăranilor o propagandă revoluţionara.În 1876 este arestat, iar în 1879 surghinuit în Siberia.Podoleanu Isidor Dumitru (1986-1987)
      S-a născut în satul Ulmu într-o familie de gospodari.
     12 ani a slujit ca marinar pe vapor. A fost decorat cu multe medalii, a avut bilet de revoluţionar. 9ani, cu unele întreruperi, a lucrat primar al satului, dintre cîţiva din ei cu titlul onorific (fără plată).


 Nicolae Corcodel (1921) completeza portretul primarului Isidor Podoleanu : ”Dintre primari cel, mai disciplinat a fost Isidor Podoleanu. Era vechi in grade, în ştiinţa lui. Cunoştea foarte bine munca cu oamenii. A fost primar cu românii, dar cînd au venit ruşii nu l-au „ridicat”, fiindca el „cum şi-a aşternut aşa a dormit’’. El învăţase de marinar, avea document care confirmă că încă în 1918 lucrase pe vapor. Era vestit, datorită disciplinei de muncă care o respectă şi pe care o cerea şi de la alţii. El tare mult ţinea la săteni”.

Mihai Silistraru


          Studii: Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Economie

   S-a născut la 21 ianuarie 1951 în satul Ulmu, raionul Ialoveni. 
    Activitatea de muncă, între anii 1969 şi 1986, la diferite funcţii, a constituit o perioadă de căutări şi afirmare în care a reuşit să îmbine insistenţa şi perseverenţa cu o atitudine gospodărească faţă de tot ce i se încredinţa.
    Calităţile manageriale ale domnului Silistraru s-au manifestat din plin în calitatea sa de preşedinte al raionului Ialoveni, raion cu o populaţie de circa 100 de mii de locuitori. Prin curaj şi perseverenţă, prin colaborare eficientă cu forul deliberativ şi agenţii economici, dumnealui a reuşit şi reuşeşte să soluţioneze cele mai stringente probleme: la Ialoveni azi nu se atestă restanţe la plata salariilor în instituţiile bugetare, toate edificiile din învăţământ şi cultură au fost pregătite pentru activitate în sezonul rece, iar în ultimii patru ani au fost executate lucrări de reconstrucţie şi reparaţii capitale la suma totală de circa 100 mln. lei.

    Mihail Silistraru este un nume bine cunoscut în republică, autoritatea Domniei Sale fiind exprimată şi prin faptul că a fost desemnat în funcţia de preşedinte al Consiliului de administrare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională „Centru”, care soluţionează multiple probleme de ordin social pentru 14 raioane ale republicii. A manifestat şi manifestă calităţi de adevărat patriot, de promotor al celor mai sacre valori cu care se poate mândri un neam, un stat.                                    Primarii care au activat în satul Ulmu
                                                 În diferite perioade

Zaharia Ivanov                                                              1932-33
Ion Ursu                                                                         1933-36
Isidor Podoleanu                                                          1936-40     41-1943
Nicolae Plămădeală                                                     1943-44
Spiridon Corcodel                                                        1944-49
Vasile Plămădeală                                                        1949-50
Gheorghe Bragă                                                           1950-51
Ion Plămădeală                                                             1951-52
Timofei Postică                                                             1952-53
Samuil Bragă                                                                 1962-65
Efim Munteanu                                                            1969-72
Serghei Podaru                                                             1972-76
Petru Cuţulab                                                               1977-82
Grigore Guţulab                                                           1982-1992
Alexandru Guţu                                                            1992-1996
Tudor Coşleţ                                                                 2003-2011
Grigore Postică                                                              din 2011


         Elena Frunză
       Născută în 1955 în satul Ulmu. A absolvit Universitatea de Stat din Moldova (1980). Lucreaza la şcoala medie”M.Eminescu” din sat în calitate de profesoara de limbă şi literatură română (gradul didactic 2).                                                                      
          Poarta dragoste deosebita satului in care s-a nascut, ulmenilor, fiind patrunsă de recunoştinţă şi respect pentru păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti şi perpetuarea neamului.
         Prezenta lucrare reflectă istoria străvechii  localitaţi Ulmu, sat de răzeşi, gospodari, buni arcaşi al lui Ştefan cel Mare, dîrji apărători ai gliei strabune.        Autoarea cartii dedicate satului "Ulmu"